FCV - Shopper Loyalty Report
30 USER HISTORIES
Finish(30)   
Pages: 22 | Points: 55
Start date: 20/09/2016
End Date: 10/07/2016
Project manager: NgocLam
Designer: Nhan, Tu, HuongLam,
Time design: 52.3h
Time research: 10.5h
Time management: 5.2h
Time total: 68h

Time and Point

Time Point

User Story Status

New Inprogress    UX Checking Finish

User Stories Listings

 • US-1 point: 2 hours: 2.59 22/09/2016
 • US-2 point: 1 hours: 1.05 21/09/2016
 • US-3 point: 2 hours: 2.36 28/09/2016
 • US-4 point: 1 hours: 0.58 28/09/2016
 • US-5 point: 1 hours: 0.1 28/09/2016
 • US-9 point: 2 hours: 1.9 22/09/2016
 • US-10 point: 1 hours: 0.02 22/09/2016
 • US-11 point: 2 hours: 2.18 26/09/2016
 • US-12 point: 2 hours: 2.43 28/09/2016
 • US-13 point: 3 hours: 2.98 10/06/2016
 • US-14 point: 2 hours: 1.99 26/09/2016
 • US-15 point: 1 hours: 0.57 28/09/2016
 • US-17 point: 1 hours: 1.18 10/03/2016
 • US-19 point: 2 hours: 2.67 10/10/2016
 • US-20 point: 3 hours: 2.84 10/06/2016
 • US-26 point: 1 hours: 0.03 10/06/2016
 • US-6 point: 1 hours: 0.26 21/09/2016
 • US-7 point: 1 hours: 0.82 21/09/2016
 • US-8 point: 1 hours: 1.01 21/09/2016
 • US-16 point: 6 hours: 6.93 10/10/2016
 • US-18 point: 4 hours: 7.83 10/10/2016
 • US-21 point: 5 hours: 4.38 10/04/2016
 • US-22 point: 1 hours: 0.53 10/07/2016
 • US-23 point: 1 hours: 0.33 10/05/2016
 • US-24 point: 1 hours: 0.85 10/07/2016
 • US-25 point: 3 hours: 2.5 10/07/2016
 • US-27 point: 1 hours: 0.37 10/07/2016
 • US-28 point: 1 hours: 0.38 10/07/2016
 • US-29 point: 1 hours: 0.38 10/07/2016
 • US-30 point: 1 hours: 0.25 10/07/2016
Last updatedDesignerDescriptionStatusEnd date
22/09/2016Nhan US-1 - Chủ cửa hàng xem các sản phẩm có trong cửa hàng thấy ngay lập tức các thông tin cơ bản của sản phẩm, số lượng còn trong kho.Finish22/09/2016
21/09/2016Nhan US-2 - Chủ cửa hàng sắp xếp hoặc tìm sản phẩm tôi có thể tìm thấy sản phẩm mình cần.Finish21/09/2016
28/09/2016Nhan US-3 - Chủ cửa hàng biết sản phẩm nào đã hết hàng hoặc sắp hết hàng tôi có thể đặt thêm sản phẩm từ nhà cung cấp.Finish28/09/2016
28/09/2016Nhan US-4 - Quản lý cửa hàng chọn từng hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc xoá sản phẩm.Finish28/09/2016
28/09/2016Nhan US-5 - Chủ cửa hàng có các nút và hướng dẫn để đi nhanh qua các trang có liên quan.Finish28/09/2016
21/09/2016Tu US-6 - Chủ cửa hàng chọn những sản phẩm đã được khai báo trước trong hệ thống để có thể thêm nhanh sản phẩm vào trong hệ thống của tôi.Finish21/09/2016
21/09/2016Tu US-7 - Chủ cửa hàng tôi muốn chọn sản phẩm để thay đổi mã sản phẩm.Finish21/09/2016
21/09/2016Tu US-8 - Chủ cửa hàng thêm một sản phẩm mới thủ công nhập các thông tin cơ bản của sản phẩm, xác định số lượng sản phẩm tối thiểu.Finish21/09/2016
22/09/2016Nhan US-9 - Chủ cửa hàng tôi muốn xem danh sách đơn hàng tôi có thể xem lịch sử mua hàng của mình.Finish22/09/2016
22/09/2016Nhan US-10 - Là chủ cửa hàng tôi muốn tìm kiếm đơn hàng mà tôi cần, sắp xếp đơn hàng theo mong muốn của tôi tôi có thể xem được đơn hàng tôi mong muôn.Finish22/09/2016
26/09/2016Nhan US-11 - Là chủ cửa hàng xóa đơn hàng hủy đơn hàng..Finish26/09/2016
28/09/2016Nhan US-12 - Là chủ cửa hàng sửa đổi đơn hàng cập nhật đơn hàng.Finish28/09/2016
06/10/2016Nhan US-13 - Là một chủ cửa hàng thêm đơn hàng mới thêm sản phẩm cho cửa hàng.Finish10/06/2016
26/09/2016Nhan US-14 - Là chủ cửa hàng xem toàn bộ đơn hàng bán ra tôi biết được tình hình mua hàng.Finish26/09/2016
28/09/2016Nhan US-15 - Là chủ cửa hàng chỉnh sửa đơn hàng để cập nhật lại đơn hàng .Finish28/09/2016
10/10/2016HuongLam US-16 - Chủ cửa hàng Quản lý Loại sản phẩm Thêm mới, xoá, chỉnh sửa thông tin về Loại sản phẩm.Finish10/10/2016
03/10/2016Nhan US-17 - Chủ cửa hàng Thực hiện đổi quà đổi quà cho khách hàng.Finish10/03/2016
10/10/2016HuongLam US-18 - Chủ cửa hàng quản lý quà Tìm kiếm, sắp xếp, xem danh sách, thêm mới, xoá, chỉnh sửa thông tin quà.Finish10/10/2016
10/10/2016Nhan US-19 - Là chủ cửa hàng thêm đơn hàng mới để lưu lại lịch sử mua hàng của người đó, và thông kê tình hình kinh doanh của cửa hàng của tôi.Finish10/10/2016
06/10/2016Nhan US-20 - Là chủ cửa hàng thiết lập tích điểm tích điểm cho khách hàng.Finish10/06/2016
04/10/2016HuongLam US-21 - Chủ cửa hàng đăng kí thành viên cho khách hàng quản lý thành viên.Finish10/04/2016
07/10/2016HuongLam US-22 - Là một chủ cửa hàng xem thông tin chi tiết thành viên xem được thông tin, lịch sử đổi quà, lịch sử mua hàng.Finish10/07/2016
05/10/2016HuongLam US-23 - Là một chủ cửa hàng quản lý loại sản phẩm thêm mới, xoá, chỉnh sửa thông tin về nhà cung cấp.Finish10/05/2016
07/10/2016HuongLam US-24 - Là một chủ cửa hàng Kiểm duyệt lại kho Kiểm tra lại số lượng sản phẩm cho đúng với thực tế.Finish10/07/2016
07/10/2016HuongLam US-25 - Là một chủ cửa hàng thêm mới sản phẩm thêm mới bằng cách import từ file excel.Finish10/07/2016
06/10/2016Nhan US-26 - Là một chủ cửa hàng chọn số lượng quà đổi quà cho khách hàng.Finish10/06/2016
07/10/2016HuongLam US-27 - Là chủ cửa hàng xem báo cáo bán hàng theo thời gian Xem được doanh thu bán hàng của cửa hàng.Finish10/07/2016
07/10/2016HuongLam US-28 - Là một chủ cửa hàng xem báo cáo đổi quà xem được số lượng quà đã đổi trong chương trình .Finish10/07/2016
07/10/2016HuongLam US-29 - Là một chủ cửa hàng xem báo cáo công nợ của khách hàng xem được khách hàng đã mua bao nhiêu tiền, đã trả bao nhiêu và còn nợ lại bao nhiêu.Finish10/07/2016
07/10/2016HuongLam US-30 - Là chủ cửa hàng xem báo nhập xuất hàng theo thời gian xem được tình trạng mua vào và bán ra của cửa hàng.Finish10/07/2016

Last updatedDesignerPageStatus
08/10/2016HuongLamKhoFinishView Source
08/10/2016HuongLamChi tiết kiểm khoFinishView Source
08/10/2016HuongLamLoại sản phẩmFinishView Source
08/10/2016HuongLamAdd new ProductFinishView Source
08/10/2016NhanThêm Mới Sản PhẩmFinishView Source
06/10/2016NhanQuản lý quàFinishView Source
06/10/2016HuongLamBáo cáo doanh thuFinishView Source
06/10/2016NhanTích điểm - Thiết lậpFinishView Source
06/10/2016NhanBáo cáo nhập xuấtFinishView Source
06/10/2016HuongLamBáo cáo công nợFinishView Source
06/10/2016HuongLamBáo cáo đổi quàFinishView Source
06/10/2016HuongLamThành viênFinishView Source
06/10/2016NhanĐơn hàng - Bán raFinishView Source
06/10/2016HuongLamNhà cung cấpFinishView Source
06/10/2016NhanĐơn hàng - Mua vàoFinishView Source
06/10/2016HuongLamMember Information DetailFinishView Source
06/10/2016NhanThực hiện đổi quàFinishView Source
05/10/2016NhanDanh Sách Sản PhẩmFinishView Source
28/09/2016HuongLamĐăng NhậpFinishView Source